Doelstelling

Het technisch bedrijfsleven schreeuwt om goed geschoold personeel. Stichting BOSIT wil bedrijven hiermee helpen.

BOSIT staat voor Bevordering van Opleiding en Scholing en In- en doorstroom in Technische beroepen in Noord- en Midden-Limburg. Ze doet dit onder andere door projecten te subsidiëren die de doelstelling ondersteunen.

Bedrijven en instellingen kunnen initiatieven indienen bij de stichting BOSIT, maar ook collectieve activiteiten zijn welkom. In principe worden alle initiatieven die het aanbod in de technische industrie kunnen vergroten in overweging genomen. Als het initiatief voldoet aan de doelstelling van de stichting, kan de indiener rekenen op een bijdrage in financiële middelen. Voorbeelden van goedgekeurde initiatieven zijn Kies Techniek en een onderzoek binnen het basisonderwijs.

Kies Techniek
De Kies Techniek-activiteiten vinden plaats in Venray, Venlo en Peel en Maas. Kies Techniek zet zich in om techniek te promoten en jongeren te stimuleren te kiezen voor techniek in opleiding en beroep. De stichting staat ook volledig achter het Ithaka Science Center in Tegelen, waar kinderen ervaring kunnen opdoen met wetenschap en techniek.

Basisonderwijs
In samenwerking met Gilde Opleidingen is een onderzoek gehouden onder basisscholen. De overheid heeft besloten dat het basisonderwijs vanaf 2012 techniek in theorie en praktijk in het lesmateriaal moet integreren. Bijvoorbeeld een les over Deltawerken binnen de aardrijkskundelessen. Met het onderzoek is in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van techniek binnen scholen nu is. Ook is gekeken naar mogelijkheden om techniek praktisch te integreren. Er bleek behoefte aan hulp bij de invulling van het praktijkgedeelte. Zo kan worden gedacht aan Gilde Opleidingen dat technische voorzieningen en begeleiders beschikbaar stelt om dit praktijkgedeelte in te vullen. Op deze manier kunnen kinderen ontdekken wat techniek inhoudt.

Gelukkig
De stichting BOSIT vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid krijgen om bewust te kiezen voor een beroep in de techniek. Mensen moeten uiteindelijk gelukkig worden in hun leven en in hun werk. Als kinderen en jongeren niet kunnen ervaren wat techniek is, worden ze ook niet gestimuleerd om te kiezen voor het vak. Ze weten niet wat ze missen, terwijl een technisch beroep volop uitdaging biedt en - niet onbelangrijk - veel kansen op de arbeidsmarkt. In het technische bedrijfsleven is immers een groeiend tekort aan goed opgeleide techneuten. We moeten dan ook alle middelen aanwenden om meer mensen te interesseren voor techniek.

 

Zoeken in ons archief

Agenda

No current events.