Steun aanvragen

Heeft u een idee voor een initiatief en wilt u hiervoor steun aanvragen? Dan dient u uw aanvraag via de de blauwe button (rechts op deze pagina) in te dienen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voordat u uw aanvraag indient, is het belangrijk rekening te houden met de volgende criteria: 

  1. Het initiatief moet bijdragen aan de versterking van het Bèta en technisch (beroeps)onderwijs in de regio Noord- en Midden-Limburg.
  2. Het initiatief moet Bèta en technisch onderwijs aantrekkelijk maken. Het moet duurzaam en structuurversterkend zijn.
  3. Het initiatief mag betrekking hebben op zowel investeringen (machines, hardware en software) als de inzet van kennisdragers voor het ontwikkelen van curricula of onderwijsmateriaal.
  4. Het initiatief moet het keuzegedrag van jongeren positief beïnvloeden voor techniek. Het moet de doorlopende leerlijn versterken.
  5. Het initiatief moet een breed draagvlak hebben bij bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het bedrijfsleven dient steeds de mogelijkheid geboden te worden om – tegen marktconforme condities – gebruik te maken van de gedane investeringen.
  6. Initiatieven van promotie- en informatiedoelen moeten versterking bieden voor het technisch onderwijs en/of het contact tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen versterken.
  7. Het initiatief moet de inzetbaarheid van werknemers in technische functies en techniekdocenten op peil houden.
 

Zoeken in ons archief

Agenda

No current events.